Produkten har tre huvudfunktioner:

  • Enkel avstängning när fastigheten lämnas.

  • Automatisk läckagekontroll av vattensystemet.

  • Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage under ex. diskmaskin,

Så här enkelt är det

Vattnet stängs enkelt av via fjärrenheten vid ytterdörren. Är t.ex. diskmaskinen igång, väljs fördröjd avstängning.
Automatisk läckagekontroll utförs varje gång vattnet är avstängt och kan identifiera läckor som är från 5ml/h. Därmed hittas dolda skarvar som börjat läcka.
Vattendetektorn placeras under utsatta platser såsom vid tvättmaskinen. Den känner kontinuerligt av efter vattenläckor. Upptäcker den vatten larmar den genom att skicka en signal till centralenheten som direkt stänger av huvudvattenledningen.
Med WaterFuse® får fastigheten en daglig kvalitetskontroll av rörsystemet.

Enkel att koppla in

Systemet har trådlös kommunikation mellan de olika delarna. Det kan snabbt och enkelt installeras av en VVS installatör. Inga andra hantverkare behövs. Centralenheten drivs av en 12 v dc-adapter som ingår i paketet. Utförlig monteringsanvisning medföljer. Det finns olika paket beroende vilken funktion man har behov av. Paketet som benämns Komplett innehåller en vattendetektor och en fjärrenhet. Extra Vattendetektor och Fjärrenhet kan köpas separat. Upp till 16 stycken kan installeras på en centralenhet.

Många trygga fördelar

Med WaterFuse® får fastigheten en daglig kvalitetskontroll av rörsystemet. Det minskar risken för dolda fel i byggnaden. Det blir därför även en fördel att kunna visa upp den dagen fastigheten ska säljas. Produkten upptäcker också droppande kranar eller rinnande toaletter. Kostnaden för rinnande vatten är en onödig utgift och en sådan toalett blir dessutom snabbt missfärgad.

Gillas av försäkringsbolagen

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Därför stödjer många försäkringsbolag installation av vattenfelsbrytare. Be gärna kunden fråga sitt försäkringsbolag om vad som gäller och hur mycket premiereduktion som kan fås.