• Dubbletten urinseparerande WC
  •  

Dubbletten WC

Dokument (4)

Artnr: 7822400
Lagerstatus: I lager
Artikelnamn: Dubbletten WC GM II
9 995,00 :-/stk

Beskrivning

WC urinseparerande Dubbletten

Vit

Dublettens unika patenterade konstruktion bygger på två väl avskilda skålar, den bakre för fekalier, har en vulst som förhindrar överspolning av det bakterie och virus infekterande spolvattnet till den främre väl avskilda urinskålen. Genom de två väl avskilda skålarna och två från varandra oberoende spolsystem, erhålles ett minimum av vatten till urintank.

DUBBLETTEN unika patenterade konstruktion bygger på två väl avskilda skålar, den bakre för fekalier, har en vulst som förhindrar överspolning av det bakterie och virus infekterande spolvattnet till den främre väl avskilda urinskålen.

Genom de två väl avskilda skålarna och två från varandra oberoende spolsystem,erhålles ett minimum av vatten till urintank.

Exempel: då WC-DUBBLETTEN installeras enbart för att spara vatten

.Genom att vi kissar 5 gånger utav 6 toalett besök, kan vi spara ca.80 liter dricksvatten och likaledes spilvattenflöde.

Snålspolande WC – 5 x 3 liter x 4 personer = 60 liter per dygn.

WC- DUBBLETTEN - 5 x 1 dl x 4 personer = ca.2 liter per dygn.

60 L – 2 L = 58 Liter rent vatten kan sparas per familj och dygn, samtidigtminska spillvattenflödet med lika mycket.

Reduceringen av avloppsflödet med 58 liter per hushåll har oerhört stor och positiv betydelse för det slutliga resultatet, oavsett om det gäller installation vid befintliga reningsverk, vid system med slutna tankar, vid infiltration anläggningar, biogas eller pellets anläggningar.

Observera att besparingen sker i urinskålen.

Konstruktionen och principen eliminerar risk för stopp i fekalier delen som spolas därmed med den mängdvatten som krävs för att inte skapa problem i ledningar (spolmängd vatten kan regleras mellan ca. 4- liter).

Användaren får ett elegant toalett av sanitetsporslin, med vattenlås, vattenspolning och därmed bibehållen standard på det hygieniska, estetiska och tekniska planet.

www.dubbletten.nu

Specifikationer

Artnr: 7822400
Lagerstatus: I lager

Dela

Blogga om