Hem » VVS » VATTENRENING » Vattenanalys
Vattenanalys

Vattenanalys

Vattenanalys/Vattenprov
Vi utför provtagning i Stockholmsområdet med kringliggande kommuner

 Vi använder oss endast av ackrediterade laboratorier som analyserar ditt vattenprov för att garantera högsta tillförlitlighet och kvalitet.

Provsvar med eventuella åtgärdsförslag mejlas eller skickas per post inom ca 14 dagar.

Vi hjälper dig som privatperson eller företag.

 

• Eget dricksvatten

Mikrobiologisk provtagning
E coli, Koliforma bakterier 35 °C, Odlingsbara mikroorganismer 22°C i 3dygn och
Långsamväxande bakterier 7 dygn

Kemisk provtagning
Fysikaliska egenskaper
Turbiditet, Lukt, Färg, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kemisk syreförbrukning
Anjoner
Nitratkväve, Nitrat, Fluorid, Klorid, Sulfat
Närsalter
Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit,
Metaller
Aluminium, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet

 

• Eget avlopp
Provtagning för reningsverk
Organiska summametoder
BOD7 Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, COD (Cr) Kemisk syreförbrukning
Närsalter
Fosfor, Kväve

 

För mer information kan du alltid kontakta oss på info@vvsbutiken.nu

eller ringa Anette Dahlberg 0704-336245